. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

 

  • Lapsed arenevad järjepidevalt ja mitmekülgselt koostöös kodu ja lasteaiaga
  • Lapsed arenenud kehaliselt, vaimselt, sotsiaalselt, kõlbeliselt ja esteetiliselt
  • Lapsed mõistavad ümbritsevat maailma ja tunnetab terviklikku maailma
  • Lapsed hoiavad looduskeskkonda ja on tuttavad keskkonnasäästliku mõtteviisiga
  • Lastel huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonnanähtuste kohta
  • Lapsed arenevad mängu kaudu
  • Laste arengut soodustav turvaline keskkond ja eduelamused  panevad aluse positiivsele ellusuhtumisele
  • Lastel eakohane sotsialiseerumine
  • Lastel tagatud koolivalmidus

 

PLANEERITU ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

 

ESMASPÄEV    Keel ja kõne

                   Kunst  (voolimine)

                   MUUSIKA

 

TEISIPÄEV      Keel ja kõne

                   Võrdlemine, arvutamine

                   Liikumine

                  

KOLMAPÄEV   Kuulamine, kõnelemine

                   Kunst (kleepetöö+meisterdamine)

                   Liikumine

 

NELJAPÄEV     Võrdlemine ,arvutamine

                    MUUSIKA

                    Kunst

 

REEDE            Keel ja kõne

                    Liikumine